Svetovni dan Zemlje
Biološka raznovrstnost ima pomembno vlogo
Biološka raznovrstnost ima pomembno vlogo.
Čebele so glavni steber našega ekosistema.
Šolski razred poteka skozi vse leto na potovanju čebel
Šolski razred poteka skozi vse leto na potovanju čebel.
Med je na voljo za socialne projekte
Med je na voljo za socialne projekte.
Organizacija Fairventures
Fairventures ima celovit pristop k pogozdovanju.
17.000 dreves za boljše podnebje
Začetek projekta v Günzburgu.
17.000 dreves za boljše podnebje
Mešani gozd ustvarja življenjski prostor, primeren za bivanje.
Organizacija Fairventures
Cilj je z izobraževanjem v šolah zmanjšati količino odpadkov.
Med prostovolci so bili tudi zaposleni Müller
Med prostovoljci so tudi zaposleni v Müllerju.