Izjava o varstvu podatko

Družba MUELLER DROGERIJA d.o.o. (v nadaljevanju tudi Müller) varstvu vaših osebnih podatkov pripisuje velik pomen. Obdelava poteka v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov EU (GDPR) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20; ZVOP-1). Z naslednjimi informacijami vam želimo omogočiti vpogled v obdelavo vaših osebnih podatkov v našem podjetju in vaše pravice na podlagi zakonodaje o varstvu podatkov. Uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.


Ime in kontaktni podatki upravljavca

MUELLER DROGERIJA d.o.o.
Čopova ulica 40
1000 Ljubljana

Telefon: +386 (1) 5139 – 300
Storitve za stranke: +386 (1) 5139 – 300
Faks: 386 (1) 5139 / 320
E-pošta: info@mueller.si

Naša pooblaščena oseba za varstvo podatkov je dosegljiva na datenschutzbeauftragter@mueller.de ali na našem poštnem naslovu s pripisom »za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov«.

Zbiranje in hramba osebnih podatkov

Vrsta in namen uporabe

Pri obisku spletnega mesta

Če naše spletno mesto uporabljate samo informativno, se torej ne registrirate in nam ne posredujete informacij na drug način, zbiramo samo osebne podatke, ki jih brskalnik vaše naprave samodejno posreduje našemu strežniku. Te informacije se začasno shranijo v tako imenovani dnevniški datoteki. Pri tem se brez vaše aktivnosti zberejo in do samodejnega izbrisa shranijo naslednje informacije:
IP-naslov,
datum in ura poizvedbe,
razlika v časovni coni do Greenwich Mean Time (GMT),
vsebina zahteve (konkretna stran),
stanje dostopa/HTTP-koda stanja,
vsakokratna količina prenosa podatkov,
spletno mesto, s katerega prihaja zahteva,
brskalnik,
operacijski sistem in njegov vmesnik,
jezik in različica programske opreme brskalnika.

Navedene podatke obdelujemo za naslednje namene:
zagotavljanje nemotene vzpostavitve povezave s spletnim mestom,
zagotavljanje udobne uporabe našega spletnega mesta,
analiziranje varnosti in stabilnosti sistema in
za druge administrativne namene ter
za ugotavljanje zlorabe in odpravo motenj.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov je točka f 1. stavka 1. odstavka 6. člena GDPR. Naš zakoniti interes je razviden iz zgoraj navedenih namenov zbiranja podatkov. Zbranih podatkov nikakor ne uporabljamo za namen ugotavljanja vaših osebnih podatkov. Pri obisku našega spletnega mesta uporabljamo tudi piškotke in analizne storitve, ki bodo pojasnjeni v nadaljevanju.

Uporaba piškotkov
Poleg zgoraj navedenih podatkov se pri uporabi našega spletnega mesta med obiskom naših spletnih vsebin ali tudi po njem na vašo napravo shranijo piškotki. Pri tem gre za majhne besedilne pakete, ki jih spletno mesto lahko pošlje strežniku, kjer se shranijo in pošljejo nazaj. V piškotkih so lahko shranjene različne navedbe, ki jih lahko mesto, ki piškotek pošlje, prebere. Praviloma vsebujejo značilno zaporedje znakov (ID), ki omogoča natančno identifikacijo strežnika pri ponovnem priklicu spletnega mesta ali menjavi strani. V prvi vrsti služijo za oblikovanje naših spletnih vsebin, da so bolj prijazne uporabniku in učinkovitejše. Podatki o uporabnikih, ki se zberejo v piškotkih, se s tehničnimi ukrepi psevdonimizirajo, s čimer podatki praviloma več ne omogočajo določitve uporabnika, ki je stran obiskal. Če je omogočena identifikacija, kot npr. pri piškotku za prijavo, katerega ID seje je nujno povezan z računom uporabnika, vas na ustreznem mestu opozorimo na to.

Uporabljamo različne vrste piškotkov:
Pri začasnih piškotkih, ki jim pravimo tudi »sejni piškotki«, gre za piškotke, ki se zbrišejo, ko zapustite naše spletne vsebine in brskalnik zaprete. V tovrstnih piškotkih se npr. shranijo nastavitve jezika ali vsebina košarice.
Trajni ali permanentni piškotki ostanejo shranjeni tudi, ko brskalnik zaprete. Tako se lahko npr. shranijo stanje prijave ali vneseni iskalni pojmi. Takšne piškotke med drugim uporabljamo tudi za merjenje dosega ali v marketinške namene. Trajni piškotki se samodejno zbrišejo po določenem času, ki se lahko odvisno od posameznega piškotka razlikuje. Te piškotke pa lahko v varnostnih nastavitvah vašega brskalnika kadar koli zbrišete.
Poleg lastnih piškotkov (»first-party-cookies«), ki jih nastavimo mi kot upravljavci, odgovorni za obdelavo podatkov, se uporabljajo tudi drugi piškotki (»third-party-cookies«), ki jih nudijo drugi ponudniki. O uporabi drugih piškotkov (»third-party-cookies«) in o sodelovanju z zunanjimi izvajalci storitev, ki za nas izvajajo storitve spletnega sledenja ali merjenja dosega, vas obvestimo z individualnimi informacijami o varstvu podatkov v sklopu posameznih spletnih vsebin.
Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov z uporabo lastnih piškotkov (»first-party-cookies«) je točka f 1. odstavka 6. člena GDPR. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov z uporabo drugih piškotkov (»third-party-cookies«) je točka a 1. odstavka 6. člena GDPR.

Usercentrics Consent Management Plattform (CMP)
Za lažje in pregledno upravljanje privolitev, ki so potrebne po zakonodaji o varstvu podatkov, uporabljamo platformo Usercentrics Consent Management (Usercentrics CMP) družbe Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München.
Usercentrics zbira podatke dnevniških datotek in podatke o privolitvah z JavaScript. JavaScript nam omogoča, da uporabnika obvestimo o njegovi privolitvi za določene piškotke in druge tehnologije na našem spletnem mestu ter da te privolitve pridobimo, jih upravljamo in dokumentiramo. Namen je upoštevanje zakonskih obveznosti in hramba privolitev za namene dokazila. Pravna podlaga za obdelavo podatkov je točka c 1. odstavka 6. člena GDPR. Podatki se obdelujejo v Evropski uniji.
Podatki o privolitvi (privolitev in preklic privolitve) se hranijo tri leta. Če namen hrambe za navedene namene obdelave preneha oziroma ko preteče zakonsko določen rok hrambe, se rutinsko in v skladu z zakonskimi predpisi prepreči dostop do osebnih podatkov ali se izbrišejo. Merilo za obdobje hrambe je posamezen zakonsko določen rok hrambe. Izvajanje programa JavaScript lahko z ustreznimi nastavitvami v svojem brskalniku kadar koli trajno preprečite, s tem pa izvajanje programa JavaScript preprečite tudi izvajalcu Usercentrics. Za dodatne informacije o varstvu podatkov pri podjetju Usercentrics glejte: https://usercentrics.com/privacy-policy/,  ali se obrnite na našo pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov na: datenschutz@usercentrics.com.

Dostop do vaših nastavitev na Consent
Odločitve, ki ste jih sprejeli prek naše platforme Consent Management, lahko kadar koli spremenite in nam svoje privolitve naknadno podelite ali prekličete. Dodatne informacije o varstvu podatkov v zvezi z našimi piškotki najdete v rubriki o nastavitvah zasebnosti, možnosti nastavitev pa si lahko ogledate tukaj: »Nastavitve zasebnosti«.

Dopolnitev izjave o varstvu podatkov

Customer Relationship Management System (CRM) – sistem za upravljanje odnosov s strankami

Večji del osebnih podatkov naših strank upravljamo na enem mestu, tako da imamo vedno posodobljeno in popolno podatkovno zbirko. Do osebnih podatkov, potrebnih za zadevni namen, dostopamo v okviru posameznih postopkov (npr. pošiljanje novic, sodelovanje v nagradnih igrah). Za upravljanje vaših podatkov na enem mestu uporabljamo sistem CRM ponudnika Salesforce (salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Straße 31–37, 80636 München, https://www.salesforce.com/eu) in povezanih podjetij družbe Salesforce Inc.

Za pogodbeno obdelavo podatkov smo z družbo Salesforce sklenili ustrezne pogodbe. Načeloma smo izbrali eno strežniško lokacijo v EU. Opozarjamo vas, da se lahko vaši osebni podatki v nekaterih primerih obdelujejo tudi v tretjih državah, na primer v ZDA, v katerih raven varstva podatkov ni skladna z GDPR. Posredovanje podatkov je mogoče po celem svetu. Za take primere smo sprejeli ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za spoštovanje zahtev iz GDPR v zvezi s posredovanjem osebnih podatkov tem tretjim državam. Kljub temu pa še vedno obstaja tveganje, da bodo vaše osebne podatke obdelovali nacionalni organi za namene nadzora, pregona in kontrole ter da pri tem ne boste imeli nobenih možnosti uporabe pravnih sredstev. Družba Salesforce se zavezuje uporabi pravil ravnanja, sprejetih za izmenjavo podatkov znotraj podjetja (Binding Corporate Rules, na kratko: BCR), s čimer pri vseh storitvah zagotavlja raven varstva podatkov, skladno z GDPR.

Vaše osebne podatke načeloma obdelujemo na pravni podlagi, ki je pomembna za zadevno obdelavo, na primer za izpolnjevanje pogodbe, ali na podlagi vašega prostovoljno podanega soglasja. Informacije v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov v posameznih primerih najdete v zadevnem poglavju tega obvestila o varstvu podatkov. Vaše osebne podatke v sistemu CRM družbe Salesforce zaradi splošnega vzdrževanja posodobljenih podatkovnih zbirk z majhnimi količinami podatkov organiziramo na podlagi prevladujočega zakonitega interesa skladno s točko f prvega odstavka 6. člena GDPR. Pri morebitnem doseganju drugačnih namenov najdete slednje skupaj s pripadajočo pravno podlago v zadevnem poglavju o obdelavi osebnih podatkov tega obvestila o varstvu podatkov. Informacije v zvezi s svojimi osebnimi podatki, ki jih obdeluje družba Salesforce, najdete na naslovih https://www.salesforce.com/company/privacy/ in https://www.salesforce.com/company/privacy/full_privacy/. Pooblaščenec za varstvo podatkov pri družbi Salesforce je dosegljiv na naslovu privacy@salesforce.com.

Pri uporabi sistema družbe Salesforce lahko vključimo tudi podobdelovalce, katerih seznam in dodatne informacije o njihovih dejavnostih najdete na naslovu https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/misc/salesforce-infrastructure-and-subprocessors.pdf. Informacije o uporabi piškotkov (politika piškotkov) v družbi Salesforce najdete na naslovu https://www.salesforce.com/de/company/privacy/full_privacy/. Če želite preklicati obdelavo svojih osebnih podatkov na vseh domenah družbe Salesforce, lahko to naredite z nastavitvijo piškotka za zavrnitev na naslovu https://www.salesforce.com/products/marketing-cloud/sfmc/audience-studio-consumer-choice/.

Tržni oblak Salesforce Marketing Cloud

S tržnim oblakom Salesforce Marketing Cloud (salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Straße 31–37, 80636 München, https://www.salesforce.com/eu) lahko upravljamo individualne interakcije in personalizacije. V ta namen zbiramo podatke za izboljšanje uporabniške izkušnje, ponujanje vsebin, prilagojenih uporabniku, in trženjsko komunikacijo. Zbiranje podatkov temelji na tem, katere naše spletne storitve uporabljate in kako jih uporabljate. Z uporabo tržnega oblaka Salesforce Marketing Cloud želimo doseči naslednje namene: personalizacija vsebin, analiza vedenja pri uporabi, trženjski ukrepi, prilagojeni uporabniku, in nagovarjanje ciljnih skupin (ciljna usmerjenost). Storitev nam omogoča tudi pripravljanje poročil in ocen za izboljšanje naših spletnih ponudb in prisotnosti na spletu.

Za zagotavljanje tržnega oblaka Salesforce Marketing Cloud uporabljamo piškotke, piksel in spletne SDK-je. To so zlasti različne tehnologije in programske opreme ter programske kode, ki tehnično omogočajo različne namene tržnega oblaka Salesforce Marketing Cloud. Za doseganje prej navedenih namenov obdelujemo naslednje osebne podatke: podatke o brskalniku (npr. o operacijskem sistemu, velikosti oken, jeziku, različici brskalnika), ID oznako piškotkov/ID oznako piksla/drugo, očitne značilnosti oglaševanja, značilnosti naprav, naslove IP, obnašanje brskalnika/način uporabe in podatke o uporabi, medtem ko uporabljate naše storitve.

Obdelava podatkov v okviru tržnega oblaka Salesforce Marketing Cloud poteka na podlagi vašega prostovoljno podanega soglasja skladno s točko a prvega odstavka 6. člena GDPR, ki ga lahko kadar koli prekličete, pri nujnem dostopu do podatkov ali za podatke, ki se shranjujejo na vaši končni napravi, pa skladno s prvim odstavkom 25. člena TTDSG, če soglasje ne spada med izjeme po drugem odstavku 25. člena TTDSG, zlasti kadar je obdelava nujno potrebna za zagotavljanje ponudbe, ki jo želite. Informacije o lokaciji obdelave vaših podatkov najdete tudi v prejšnjem poglavju. Osebne podatke obdelujemo in shranjujemo po načelih izogibanja podatkom in zmanjšanja njihove količine, torej samo za obdobje, ki je potrebno za doseganje namena hrambe, ali če je to predvideno z zakonskimi predpisi, ki veljajo za našo družbo. Ko namen hrambe preneha ali zakonsko določen rok hrambe poteče, vaše osebne podatke rutinsko zaklenemo ali izbrišemo skladno z zakonskimi predpisi. Merilo za obdobje hrambe podatkov je zadevni zakonski rok hrambe.

Ostale funkcije in ponudbe našega spletnega mesta
(1) Poleg izključno informativne uporabe našega spletnega mesta vam nudimo razne storitve, ki jih lahko uporabite, če se zanimate zanje. Pri tem morate praviloma navesti dodatne osebne podatke, ki jih uporabljamo za opravljanje posamezne storitve in za katere veljajo zgoraj navedena načela o obdelavi podatkov.
(2) V obdelavo vaših podatkov delno vključujemo zunanje izvajalce storitev. Te smo skrbno izbrali in jim posredovali naročilo ter se morajo držati naših navodil in jih redno preverjamo.
(3) Vaše osebne podatke lahko tudi posredujemo tretjim osebam, če skupaj s partnerji nudimo udeležbo pri akcijah, nagradnih igrah, sklepanju pogodb ali podobne storitve. Podrobnejše informacije o tem boste prejeli ob navedbi osebnih podatkov ali spodaj v opisu ponudbe.
(4) Če imajo naši ponudniki storitev ali partnerji sedež v državi izven EU, vas o posledicah te okoliščine obvestimo v opisu ponudbe.


E-novice
S svojo privolitvijo se lahko naročite na naše e-novice, s katerimi vas obveščamo o aktualnih zanimivih ponudbah. Na ta način vam priporočamo individualno ponudbo izdelkov in storitev in nenehno izboljšujemo storitev e-novic. Pravna podlaga za obdelavo vaših podatkov je torej točka a 1. stavka 1. odstavka 6. člena GDPR.
V rednih presledkih vas obveščamo o ponudbah, novostih in prireditvah ter drugih pomembnih dogodkih. E-novice lahko prejemate samo, če na prijavni strani navedete potrebne in kot obvezne označene osebne podatke, pri čemer zadošča e-pošta, in opravite registracijo. Za zagotovitev, da se strinjate s pošiljanjem e-novic, uporabljamo postopek dvojne potrditve prijave (»double opt-in«, DOI). Pri tem postopku se potencialni prejemnik sprva samo začasno vpiše na seznam prejemnikov. Potencialni prejemnik nato prejme potrditveno e-pošto, v kateri lahko prijavo pravno varno potrdi. Če interesent v 14 dneh ne klikne na potrditveno povezavo, se podatki samodejno izbrišejo. Le če povezavo potrdite, bo naslov aktivno vpisan na seznam prejemnikov in vi izjavite, da se strinjate s prejemom.
Ob prvi registraciji shranimo naslednje informacije, ki so potrebne za dokumentacijo in dokazilo pravno varne prijave:
e-poštni naslov
IP-naslov
datum in ura prijave
Podatki se uporabijo izključno za pošiljanje e-novic. Prejemanje e-novic lahko kadar koli odpoveste in prekličete svojo privolitev. Ustrezno povezavo najdete v vsakih e-novicah. E-novice lahko odjavite tudi na spletnem mestu. Pošiljanje lahko opravi izvajalec storitev pošiljanja. Izvajalec storitev pošiljanja izvaja storitve za nas na podlagi pogodbe o obdelavi in lahko podatke uporablja v psevdonimizirani obliki za izboljšanje svoje ponudbe ali v statistične namene. Izvajalec storitev pošiljanja podatkov ne uporablja za namen vzpostavitve neposrednega stika ali posredovanje tretjim osebam. Za več informacij o izvajalcih storitev pošiljanja glejte: Mission One GmbH, Messerschmitt-straße 7, 89231 Neu-Ulm
https://www.mission-one.de/datenschutz/


Orodja za analizo
Uporaba Google Analytics

Naše spletne strani uporabljajo funkcije storitev za spletno analizo Google Analytics. Ponudnik je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Storitve Google Analytics uporabljajo tako imenovane »piškotke«. To so besedilne datoteke, ki se shranijo na vaš računalnik in omogočajo analizo vaše uporabe spletne strani. Informacije, ki jih piškotki ustvarijo o vaši uporabi te spletne strani, se praviloma prenesejo na strežnik podjetja Google v ZDA in tam shranijo.

Piškotki Google Analytics se shranijo na podlagi točke f 1. odstavka 6. člena GDPR. Imamo zakoniti interes za analizo vedenja uporabnikov, optimizacijo in ekonomično vzdrževanje naših spletnih vsebin in naših spletnih dejavnosti.

Na tej spletni strani imamo vključeno funkcijo anonimizacije IP-ja. Zato Google vaš IP-naslov v državah članicah Evropske unije ali v drugih državah pogodbenicah Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru pred posredovanjem v ZDA skrajša. Le v izjemnih primerih se na strežnik podjetja Google v ZDA prenese celoten IP-naslov in se tam skrajša. Po pooblastilu upravljavca tega spletnega mesta bo Google te informacije uporabljal za analizo vaše uporabe spletnega mesta, pripravo poročil o aktivnostih na spletnem mestu in za izvajanje drugih storitev za upravljavca spletnega mesta, povezanih z uporabo interneta. IP-naslov, ki ga posreduje Google Analytics z vašega brskalnika, se ne vodi skupaj z drugimi podatki iz Googla.

Ugovor v zvezi z evidentiranjem podatkov - Evidentiranje pri Google Analytics lahko preprečite, tako da spremenite vaše nastavitve zasebnosti: »Nastavitve piškotkov«.

Skupna odgovornost - Z Googlom smo sklenili dogovor »Joint Controller Agreement« in sprejeli pogoje »Google Measurement Controller-Controller Data Protection Terms«.

Demografske lastnosti pri Google Analytics - To spletno mesto uporablja funkcijo »demografske lastnosti« storitve Google Analytics. Z njo se lahko sestavijo poročila, ki vsebujejo informacije o starosti, spolu in interesih obiskovalcev strani. Ti podatki izvirajo iz oglaševanja Google glede na interese in podatkov o obiskovalcih, ki jih pripravijo tretji ponudniki. Teh podatkov ni mogoče povezati z določeno osebo. To funkcijo lahko kadar koli izklopite prek nastavitev prikaza v vašem računu Google ali na splošno prepoveste evidentiranje s storitvijo Google Analytics, kot je opisano v točki »Ugovor v zvezi z evidentiranjem podatkov«.

Več informacij o ravnanju z uporabniškimi podatki pri Google Analytics najdete v izjavi o varstvu podatkov podjetja Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sl

GA Audience
Uporabljamo GA Audience, storitev podjetja Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA (v nadaljevanju: GA Audience). GA Audience med drugim uporablja piškotke, ki se shranijo na vaš računalnik in druge prenosne naprave (npr. pametne telefone, tablice itn.) in ki omogoča analizo uporabe ustreznih naprav. Podatki se delno analizirajo za vse naprave. Google Audience ima pri tem dostop do piškotkov, ki so bili ustvarjeni pri uporabi Google-Ads in Google Analytics. V sklopu uporabe se lahko podatki, zlasti IP-naslov in dejavnosti uporabnikov, posredujejo strežniku podjetja Google Inc. in se tam shranijo. Podjetje Google Inc. bo te informacije morda posredovalo tretjim osebam, če je to zakonsko predpisano ali če te podatke obdelujejo tretje osebe. Evidentiranje in posredovanje osebnih podatkov (zlasti vašega IP-naslova) ter obdelavo teh podatkov lahko preprečite, tako da v brskalniku izklopite izvajanje programa Java-Script ali namestite posebno orodje, kot je npr. NoScript. Poleg tega lahko preprečite, da Google evidentira in obdeluje podatke, ki jih je ustvaril piškotek Google in se nanašajo na vašo uporabo spletne strani (vključno z vašim naslovom IP), tako da naložite in namestite vtičnik brskalnika, ki je na voljo na naslednji povezavi:( https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). Več informacij o varstvu podatkov pri uporabi GA Audience si lahko ogledate na naslednji povezavi:
https://support.google.com/analytics/answer/2700409?hl=sl&ref_topic=2611283Facebook Pixel, Custom Audiences in Facebook-Conversion
Na naših spletnih straneh zaradi zakonitega interesa za analizo, optimizacijo in ekonomično vzdrževanje naših spletnih vsebin in v navedene namene uporabljamo tako imenovani »Facebook Pixel« družbenega omrežja Facebook, ki ga upravlja podjetje Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland (»Facebook«).
S pomočjo orodja Facebook Pixel lahko obiskovalce naših spletnih vsebin definiramo kot ciljno skupino za prikaz oglasov (tako imenovani »Facebook Ads«). Facebook Pixel torej uporabljamo, da z vklopljenimi Facebook Ads oglašujemo samo pri uporabnikih Facebooka, ki so pokazali zanimanje za naše spletne vsebine ali posamezne lastnosti (npr. zanimanje za določene teme ali izdelke, določene na podlagi obiskanih spletnih strani), ki jih posredujemo Facebooku (tako imenovani »Custom Audiences«). S pomočjo storitve Facebook-Pixel želimo tudi zagotoviti, da naši Facebook-Ads ustrezajo potencialnim interesom uporabnikov in ne delujejo nadležno.
To tehnologijo uporabljamo za razumevanje vedenja uporabnikov, ko so bili obiskovalci s klikom na reklamni oglas na Facebooku preusmerjeni na naše spletno mesto. S tem želimo evidentirati, kakšen je odziv na naše marketinške ukrepe na Facebooku in kako jih lahko izboljšamo.
Zbrani podatki so anonimni in ne omogočajo povezave s konkretno osebo. Podatke Facebook shrani in obdela, tako da je možna povezava z vašim uporabniškim profilom na Facebooku in jih lahko Facebook uporabi v skladu s smernicami o varstvu podatkov Facebooka
(https://www.facebook.com/about/privacy).
Podatki, ki jih Pixel zbere o vas, so strani, ki ste si jih ogledali, izdelki v košarici, obiskane tematske strani, obiskane strani izdelkov, potrditev naročila, uporaba reklamnega oglasa Facebook. Posebne informacije in podrobnosti o orodju Facebook Pixel in njegovem delovanju boste našli v rubriki za pomoč na Facebooku na povezavi https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.
Evidentiranju z orodjem Facebook Pixel in uporabi vaših podatkov za prikaz oglasov Facebook Ads lahko nasprotujete. Za nastavitev, katere vrste reklamnih oglasov se vam prikazujejo na Facebooku, lahko na Facebooku sledite navodilom za nastavitev oglaševanja, ki upošteva vedenje uporabnikov: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. (Vaše prednostne nastavitve oglasov). Nastavitve se opravijo neodvisno od platforme, to pomeni, da se prevzamejo za vse naprave računalnike in mobilne naprave.
Uporabi piškotkov, ki so namenjeni za merjenje dosega in oglaševanje, lahko nasprotujete na strani za izklop
(http://optout.networkadvertising.org/) in dodatno prek ameriške spletne strani (http://www.aboutads.info/choices) ali spletne strani v slovenskem jeziku https://www.youronlinechoices.com/sl/your-ad-choices. (Informacije in nastavitve pri spletnem oglaševanju na osnovi vedenja uporabnikov).
Poleg tega lahko evidentiranje v orodju Facebook Pixel preprečite tako, da kliknete na naslednjo povezavo. Namesti se piškotek »opt out«, ki v prihodnosti preprečuje evidentiranje vaših podatkov pri obisku tega spletnega mesta: Izključitev funkcij Facebook Pixel.


AppNexus
Za oglaševanje na osnovi vedenja uporabnikov uporabljamo AppNexus, ponudnika storitev za oglaševanje in upravljavca posredniške platforme (AppNexus Inc., 28 W. 23rd Street, New York, New York, 10010). AppNexus zbira in oglašuje psevdonimizirane informacije o vaših aktivnostih, ki so namenjeni za analizo vedenja uporabnikov. Ti profili se uporabljajo, da prek našega spletnega mesta namensko prikazujemo oglase, ki so prilagojeni interesentom. Izjavo o varstvu podatkov in informacije o funkciji opt out storitve AppNexus najdete tukaj: https://www.appnexus.com/corporate-privacy-policy-de.

Google Tag Manager
(1) Ta spletna stran uporablja Google Tag Manager. S to storitvijo se lahko prek vmesnika upravljajo oznake spletnih strani. Google Tag Manager zgolj implementira oznake. To pomeni: Ne uporabljajo se piškotki in ne zbirajo se osebni podatki.
(2) Google Tag Manager sproži druge oznake, ki lahko nato zbirajo podatke. Vendar pa Google Tag Manager ne dostopa do teh podatkov. Če je bila na ravni domene ali piškotkov nastavljena izključitev, ta velja za vse oznake, ki se uporabljajo za sledenje, če so implementirane z orodjem Google Tag Manager
.

Družbeni mediji
Trenutno ne uporabljamo vtičnikov družbenih medijev. Na naših straneh so objavljeni zgolj simboli s povezavami na naše profile pri Facebooku in/ali Instagramu.

Facebook

a) Nagradne igre
Müller vam omogoča, da prek Facebooka sodelujete pri nekaterih naših nagradnih igrah. Ko na Facebooku odprete stran z nagradno igro podjetja Müller, vse vsebine, ki se tam prikažejo, gostujejo na strežniku podjetja Müller. Vse podatke, ki se tam zbirajo, zbira, shrani in obdeluje samo podjetje Müller in ti podatki se ne posredujejo Facebooku. Podrobnosti o obdelavi podatkov pri nagradnih igrah so razvidne iz rubrike »Nagradne igre« te izjave o varstvu podatkov.
Namen in obseg zbiranja podatkov ter nadaljnja obdelava in uporaba podatkov pri Facebooku ter vaše s tem povezane pravice in možnosti nastavitev za zaščito zasebnosti so razvidni iz informacij o varstvu podatkov Facebooka: http://www.facebook.com/policy.php
.
Pravna podlaga za obdelavo vaših podatkov je točka f 1. stavka 1. odstavka 6. člena GDPR.

b) Obisk naših strani na Facebooku
Z našo spletno predstavitvijo smo zastopani na družbenih omrežjih Facebook, da se lahko povežemo z vami, si izmenjamo informacije in vas obveščamo o novostih in zanimivih delovnih mestih v našem podjetju. Pri tem se podatki obdelujejo izven EU, kar lahko oteži tudi uveljavljanje pravic na področju varstva podatkov. Pravna podlaga za obdelavo podatkov obiskovalcev pri upravljanju naših spletnih vsebin na Facebooku je točka f 1. odstavka 6. člena GDPR. Na podlagi presoje interesov imamo upravičene poslovne interese za optimizacijo vsebin, odpravo napak, privlačno obliko posredovanja informacij in za izmenjavo informacij z našimi obiskovalci ter za učinkovito in varno upravljanje za to potrebnih tehnologij. Podrobnosti o skupni odgovornosti za obdelavo osebnih podatkov in možnosti opt out najdete v naših posebnih informacijah o varstvu podatkov, ki veljajo za našo Facebook stran (tukaj).


Instagram
Ta spletna stran uporablja funkcije in vsebine ponudnika Instagram, ki je hčerinska družba družbe Facebook, preimenovane v Meta Platforms Ireland Limited. Ponudnik je Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, ZDA. Če ste uporabnik platforme Instagram, lahko Instagram priklic vsebin prek te spletne strani poveže z vašim profilom. Smernice o varstvu podatkov ponudnika Instagram najdete tukaj: https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388.
Pravna podlaga za obdelavo vaših podatkov je točka f 1. stavka 1. odstavka 6. člena GDPR.


Uporaba Google Maps
Na tej spletni strani uporabljamo vsebine ponudnika Google Maps. Tako lahko interaktivne zemljevide prikažemo neposredno na spletni strani in vam omogočimo udobno uporabo funkcije zemljevidov. Podatki, ki se obdelujejo, so lahko zlasti IP-naslovi in podatki o lokaciji uporabnikov, ki pa se ne zbirajo brez njihove privolitve (praviloma v sklopu nastavitev njihovih mobilnih naprav); ponudnik storitve: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska, matično podjetje: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA; spletno mesto:  

https://mapsplatform.google.com/; Izjava o varstvu podatkov: https://policies.google.com/privacy; možnosti ugovora (opt-out): vtičnik opt-outhttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en, Nastavitve za prikaz oglasovhttps://adssettings.google.com/authenticated.

Iskanje poslovalnic z Mapbox
(1) Če želite poiskati poslovalnico v svoji bližini (iskanje poslovalnic Müller) ali morate poslovalnico navesti za pošiljanje pošiljke (»pošlji v mojo poslovalnico«), lahko uporabite naš iskalnik poslovalnic.
Z navedbo kraja ali poštne številke lahko poiščete primerno poslovalnico in si jo prikažete na seznamu ali zemljevidu. Lahko pa tudi uporabite simbol križca in sprožite samodejno iskanje z lokalizacijo. Storitev je odobrena šele z vašo privolitvijo. Če ste jo z nastavitvami brskalnika blokirali ali niste dali privolitve zanjo, storitev ugotovitve lokacije za vas ni na voljo in vam ne moremo prikazati najbližjih lokacij.
(2) Za naš iskalnik poslovalnic uporabljamo zemljevide in tehnologijo Mapbox.com, storitev podjetja Mapbox Inc., 740 15th Street NW, 5th Floor, Washington, District Columbia 20005, ZDA. Mapbox uporablja podatke uporabnikov izključno za namene prikaza funkcij zemljevidov in vmesno hrambo izbranih nastavitev. Pri teh podatkih lahko gre zlasti za IP-naslove in podatke o lokaciji uporabnikov, ki pa se ne zbirajo brez njihove privolitve. Privolitev se nastavi v nastavitvah mobilnih naprav ali s privolitvijo v brskalniku pri izbiri funkcije. Podatki se lahko obdelujejo v ZDA.
(3) Storitev Mapbox uporabljamo v interesu privlačnega prikaza naših spletnih vsebin in za lažje iskanje poslovalnic, ki jih navajamo na spletnem mestu, zlasti pri uporabi storitve »Click & Collect«, torej naročanju v poslovalnico. To je zakoniti interes v smislu točke f 1. odstavka 6. člena GDPR. Če je bila pridobljena ustrezna privolitev (npr. privolitev za shranjevanje piškotkov), poteka obdelava izključno na podlagi točke a 1. odstavka 6. člena GDPR; privolitev se lahko kadar koli prekliče.
(4) Če nam dovolite, da uporabimo podatke o vaši lokaciji, pri vašem iskanju poslovalnice uporabimo lokacijo vaše naprave. Te informacije uporabljamo izključno za to, da poiščemo vašo lokacijo na zemljevidu in vam prikažemo najbližjo poslovalnico. Določanje lokacije pa lahko tudi popolnoma izklopite, tako da na vaši napravi izključite storitev ugotavljanja lokacije.
(5) Osebni podatki se posredujejo na podlagi standardnih pogodbenih klavzul, ki veljajo za EU, z dodatnimi garancijami ponudnika Mapbox. Nadaljnje informacije o namenu in obsegu pridobivanja podatkov in njihovi nadaljnji obdelavi s strani dodatnega ponudnika najdete v izjavah o varstvu podatkov, ki veljajo za posameznega ponudnika. Tam prejmete tudi dodatne informacije o vaših tovrstnih pravicah in možnostih nastavitev za zaščito vaše zasebnosti:
 https://www.mapbox.com/privacy/.

Google Ads s Conversion-Tracking
Uporabljamo marketinške storitve podjetja Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska (»Google«) in smo na naših straneh vključili storitev Google Ads. Google Ads je storitev spletnega oglaševanja, ki oglaševalcem omogoča objavo oglasov v rezultatih brskalnika Google in oglaševalskem omrežju podjetja Google. Google Ads oglaševalcem omogoča, da vnaprej določijo ključne besede, s pomočjo katerih se oglas v rezultatih iskanja z brskalnikom Google prikaže izključno takrat, ko uporabnik z brskalnikom prikliče rezultat iskanja z merodajno ključno besedo. V oglaševalskem omrežju Google se oglasi razporejajo s pomočjo samodejnega algoritma in ob upoštevanju predhodno določenih ključnih besed na spletne strani z merodajno tematiko.

Upravljavec storitev Google Ads je družba Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ZDA.

Namen Google Ads je oglaševanje naše spletne strani s prikazovanjem z interesi skladnih oglasov na spletnih straneh tretjih ponudnikov in v rezultatih iskanja brskalnika Google ter prikazovanje oglasov drugih ponudnikov na naši spletni strani.

Če prek oglasa na brskalniku Google prispete na našo spletno stran, Google na vaš informacijski sistem namesti tako imenovani konverzijski piškotek. Konverzijski piškotek postane po tridesetih dneh neveljaven in ne omogoča vaše identifikacije. S konverzijskim piškotkom se, če piškotek še ni potekel, ugotovi, ali so bile obiskane določene podstrani, na primer košarica v sistemu spletne trgovine, na naši spletni strani. S konverzijskim piškotkom lahko tako mi kot tudi Google ugotovimo, ali je uporabnik, ki je na našo spletno stran prispel prek oglasa Google Ads, ustvaril promet, torej izvršil ali prekinil nakup blaga.

Podatke in informacije, pridobljene z uporabo konverzijskega piškotka, Google uporablja za statistiko obiskov naše spletne strani. Statistike obiskov uporabljamo za ugotavljanje skupnega števila uporabnikov, ki so nam bili posredovani prek oglasov Google Ads, torej za ugotavljanje uspeha in neuspeha posameznega oglasa Ads in optimiziranje naših oglasov Google Ads v prihodnosti. Niti naše podjetje niti druge stranke, ki prejemajo oglase Google Ads, ne prejemajo informacij od podjetja Google, s katerimi bi jih bilo možno identificirati.

S pomočjo konverzijskih piškotkov se shranijo osebne informacije, na primer spletne strani, ki ste jih obiskali. Pri vsakem obisku naših spletnih strani se osebni podatki, vključno z IP-naslovom spletnega priključka, ki ga uporabljate, posredujejo podjetju Google v Združenih državah Amerike. Te osebne podatke shrani Google v Združenih državah Amerike. Google te osebne podatke, ki jih je pridobil s tehničnim postopkom, lahko posreduje tretjim osebam.

Z ustrezno nastavitvijo spletnega brskalnika, ki ga uporabljate, lahko kadar koli preprečite, da naša spletna stran namešča piškotke, in s tem trajno ugovarjate nameščanju piškotkov. Takšna nastavitev spletnega brskalnika bi tudi preprečila, da Google namesti konverzijski piškotek na vaš informacijski sistem. Piškotek, ki ga je Google Ads že namestil, lahko tudi izbrišete prek spletnega brskalnika ali drugih programov.

Če želite nasprotovati interesom prilagojenemu oglaševanju, ki ga izvaja Google z marketinškimi storitvami, lahko prilagodite svoje nastavitve zasebnosti: »Nastavitve piškotkov«

Takšna analiza se izvede zlasti skladno s točko f 1. odstavka 6. člena GDPR na podlagi naših zakonitih interesov za prikazovanje individualiziranih oglasov, tržnih raziskav in/ali potrebam prilagojeno oblikovanje spletne strani. Več informacij in veljavne določbe o varstvu podatkov podjetja Google si lahko ogledate na https://policies.google.com/privacy?hl=sl&gl=de.


DoubleClick; GA Remarketing
Uporabljamo funkcije storitve Google Analytics Remarketing s funkcijami Google Ads in Google DoubleClick, ki delujejo na več napravah. Ponudnik je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska. Ta funkcija omogoča, da se ciljne skupine oglaševanja, ki so bile ustvarjene s storitvijo Google Analytics Remarketing, povežejo s funkcijami Google Ads in Google DoubleClick, neodvisnimi od naprav. Na ta način se lahko interesom prilagojena, individualizirana oglaševalska sporočila, ki so bila prilagojena v odvisnosti od vašega vedenja pri uporabi in brskanju na določeni napravi (npr. mobilnem telefonu), prikažejo na vaši drugi napravi (npr. tablici ali računalniku).
Če ste podali ustrezno privolitev, Google v ta namen poveže zgodovino brskalnika na spletu in v aplikaciji z vašim računom Google. Na ta način lahko na vsaki napravi, s katero se prijavite na v vaš račun Google, prikazujemo ista individualizirana oglaševalska sporočila.
V podporo te funkcije Google Analytics evidentira ID-je uporabnikov, avtenticiranih na Googlu, in jih začasno poveže z našimi podatki Google Analytics, da določi in sestavi ciljne skupine za oglaševanje na vseh napravah.
Ponovno trženje (remarketing)/ciljanje (targeting) na vseh napravah lahko trajno onemogočite, tako da izklopite individualizirano oglaševanje v vašem računu Google; to storite na naslednji povezavi: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=sl .
Povzemanje evidentiranih podatkov v vašem računu Google se izvaja izključno na osnovi vaše privolitve, ki jo lahko podelite ali prekličete pri podjetju Google (točka a 1. odstavka 6. člena GDPR). Pri postopkih evidentiranja podatkov, ki se ne združijo v vašem računu Google (npr. ker nimate računa Google ali ker ste združevanju nasprotovali) temelji evidentiranje podatkov na točki f 1. odstavka 6. člena GDPR. Zakoniti interes izhaja iz interesa upravljavca spletnega mesta za anonimizirano analizo obiskovalcev spletnega mesta v oglaševalske namene. Za več informacij o storitvi Google Remarketing oziroma »Podobne ciljne skupine« glejte: https://support.google.com/google-ads/answer/2676774?hl=sl, izjavo o varstvu podatkov podjetja Google si lahko ogledate na: https://policies.google.com/privacy?gl=de&hl=sl.

Bing Ads
Na naših straneh uporabljamo tehnologije Bing Ads (bingads.microsoft.com), ki jih zagotavlja in upravlja podjetje Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, ZDA (»Microsoft«). Microsoft na vašo napravo namesti piškotek, če ste na našo spletno stran prispeli prek oglasa Microsoft-Bing. Microsoft in mi lahko na ta način ugotovimo, da je nekdo kliknil na oglas in bil preusmerjen na naše spletno mesto ter je dosegel predhodno določeno ciljno stran (»konverzijsko stran«). Pri tem izvemo samo skupno število uporabnikov, ki so kliknili na oglas Bing in so bili nato preusmerjeni na konverzijsko stran. Microsoft prek piškotka zbira, obdeluje in uporablja informacije, iz katerih se z uporabo psevdonimov sestavijo uporabniški profili. Ti uporabniški profili so namenjeni za analizo vedenja obiskovalcev in se uporabljajo za prikazovanje reklamnih oglasov. Osebne informacije o identiteti uporabnika se ne obdelujejo.

Če ne želite, da Microsoft uporablja informacije o vašem vedenju, kot je navedeno zgoraj, lahko tovrstne piškotke zavrnete, npr. v nastavitvah brskalnika, s čimer načelno izklopite samodejno nameščanje piškotkov. Poleg tega lahko preprečite, da Microsoft evidentira in obdeluje podatke, ki jih je ustvaril piškotek in se nanašajo na vašo uporabo spletne strani, tako da temu ugovarjate na naslednji povezavi: https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?lang=sl-SI. Več informacij o varstvu podatkov in piškotkih, ki jih uporabljata Microsoft in Bing Ads, najdete tudi na spletnem mestu podjetja Microsoft https://privacy.microsoft.com/privacystatement.

ADITION technologies AG
Na naših straneh se s tehnologijo ADITION adserving podjetja ADITION technologies AG zbirajo in shranjujejo podatki za marketinške namene in namene optimizacije. Iz teh podatkov se lahko sestavijo psevdonimizirani uporabniški profili. V ta namen se lahko uporabljajo piškotki. Podatki, pridobljeni s tehnologijo ADITION adserving ne uporabljajo za osebno identifikacijo obiskovalcev te spletne strani in se jih ne združuje z osebnimi podatki o nosilcu psevdonima. ADITION technologies AG z nameščanjem piškotkov ne shranjuje osebnih podatkov. Vse informacije vsebujejo samo tehnične informacije kot so npr. uporabljen brskalnik ali nameščen operacijski sistem. Zbiranje in shranjevanje podatkov lahko razveljavite kadar koli v prihodnosti. Na strani podjetja je v ta namen na voljo funkcija opt out. Za več informacij glejte https://www.adition.com/en/privacy/.

Foto storitve CEWE
Na naši spletni strani https://foto.mueller.si/index.html gre izključno za foto storitve, ki jih strankam nudimo prek našega specialista za spletne foto storitve CEWE Magyarország Kft., Béke út 21-29., 1135 Budapest, Madžarska, ki je hčerinska družba nemškega podjetja CEWE Color AG & Co. OHG, Oldenburg (foto svet CEWE). Za naročanje, preverjanje stanja pošiljke ali uporabo spletnega fotoalbuma, se morate najprej registrirati. Vaši podatki se pri tem obravnavajo z najvišjim možnim standardom varnosti. Osebni podatki se ponudniku CEWE prenesejo šifrirani, shranjeni podatki pa niso dostopni tretjim osebam. Za preprečitev nepooblaščenih dostopov tretjih oseb do vaših osebnih podatkov se postopek naročila šifrira s tehnologijo TLS. Slike CEWE po naročilu razvije in jih pošlje v poslovalnico ali na vaš naslov. Obdelava vaših osebnih podatkov in posredovanih digitalnih podatkov fotografij je potrebna za izpolnitev pogodbe, pravna podlaga za to je točka b 1. odstavka 6. člena GDPR. Če storitev CEWE ne želite več uporabljati, lahko svoj račun, ki ga imate pri našem izvajalcu storitev, izbrišete. Vaši osebni podatki se nato takoj izbrišejo. Seveda se lahko s svojimi podatki v prihodnosti spet prijavite in registrirate. Slike, ki jih pošljete v sklopu naročila fotografij, se po razvitju in pošiljanju vašega naročila takoj samodejno izbrišejo iz sistemov. Podrobnosti o obdobju hrambe pri CEWE in dodatnih vprašanjih pri naročanju fotografij boste našli v informacijah o varstvu podatkov pri CEWE FOTO tukaj: https://foto.mueller.si/zasebnost.html.


Nagradne igre
Za izvedbo nagradnih iger obdelujemo osebne podatke udeležencev.
Odvisno od vrste nagradne igre je treba navesti veljaven e-poštni naslov, ime, priimek, datum rojstva in spol. V posameznih primerih je treba navesti tudi številko telefona, če je potrebna hitra dosegljivost (npr. če lahko zadenete vstopnice za koncert). Če se dobitki pošljejo po pošti ali v paketu, vas bomo prosili tudi za navedbo vašega poštnega naslova, ki ga potrebujemo za pošiljanje.

Te podatke zberemo, da preverimo, ali ste upravičeni do sodelovanja in ugotovimo dobitnike ter jih obvestimo po e-pošti. Če nam navedenih podatkov ne posredujete, ne morete sodelovati pri nagradni igri oziroma ne moremo vzpostaviti stika z vami, da vam sporočimo, da ste dobitnik. Podatki o vašem naslovu so namenjeni izključno za pošiljanje dobitkov. Brez njih poštno pošiljanje dobitkov ni možno.

Vaših podatkov načelno ne posredujemo tretjim osebam, razen če je posredovanje potrebno za izvedbo posamezne nagradne igre ali za pošiljanje dobitkov in nam je bilo predloženo pooblastilo za posredovanje, ki ustreza predpisom o varstvu podatkov. Če v izvedbo vključimo partnerska podjetja ali izvajalce storitev ali skupaj z njimi izvajamo akcije, sklenemo potrebne dogovore v sklopu obdelave naročil v skladu z 28. členom GDPR ali skupnega upravljanja v skladu s 26. členom GDPR.

Če nagradne igre organiziramo s partnerji ali če udeleženi kooperacijski partner, ki zagotovi dobitke, na lastno odgovornost organizira pošiljanje, se osebni podatki, kot so podatki o naslovu, posredujejo vsakokratnemu kooperacijskemu partnerju.
Če z izvajanjem nagradnih iger pooblastimo izvajalce storitev, jih skrbno izberemo. Za dodatne podrobne informacije o konkretni obdelavi pri kooperacijskem partnerju v zvezi s posamezno anketo, nagradno igro ali reklamno akcijo glejte informacije o varstvu podatkov posameznih izvajalcev storitev.

Če se niste dodatno in neodvisno od sodelovanja pri nagradni igri naročili na naše e-novice (glejte točko »E-novice« v tej izjavi o varstvu podatkov) oziroma nam tega niste izrecno odobrili na drug način, se vaši podatki ne uporabljajo za reklamne ukrepe. Če ste v to privolili, lahko svojo privolitev kadar koli v neformalni obliki z veljavnostjo za prihodnost prekličete z obvestilom, ki ga posredujete na navedene kontaktne podatke.

V sklopu nagradne igre obdelujemo podatke na podlagi točke b 1. odstavka 6. člena GDPR in jih posredujemo zadevnemu kooperacijskemu partnerju. V statistične namene anonimno analiziramo, koliko udeležencev je sodelovalo pri nagradni igri. Na podlagi te analize niso možne povezave z individualnimi udeleženci. Pravna podlaga za to je točka f 1. stavka 1. odstavka 6. člena GDPR. Oglaševanje in pošiljanje e-novic potekata izrecno na pravni podlagi dane privolitve v skladu s točko a 1. stavka 1. odstavka 6. člena.
Dostop do podatkov, ki so shranjeni o vas, imate prek naših možnosti za stik z nami.

Prireditve

Če nudimo prireditve (brezplačne ali s stroški udeležbe), ki jih eventualno izvedemo skupaj s partnerji, vam nudimo možnosti za stik. Če uporabite te možnosti in komunicirate z nami, obdelujemo vaše podatke, ki nam jih sporočite, da lahko odgovorimo na vaša vprašanja oz. izvedemo prijavo na prireditev. Pravna podlaga za to je točka b 1. odstavka 6. člena GDPR, če se obdelava nanaša na pogodbeno komunikacijo, sicer pa točka f 1. odstavka 6. člena GDPR, če se nanaša na naš zakoniti interes za učinkovito organizacijo in izvedbo prireditve ali če je potrebna za namensko in potrebno dokumentacijo za povratna vprašanja in reklamacije. Zbrani osebni podatki se po zaključku zadeve ali povpraševanja samodejno izbrišejo. To je v primeru, ko iz okoliščin izhaja, da je zadeva zaključena in če temu ne nasprotujejo zakonske obveznosti o hrambi.

Program Moj otrok
S programom Moj otrok vam Müller nudi posebno storitev. Spremljamo vas in vašega otroka skozi prva leta življenja, vam nudimo privlačne popuste in bone ter informacije v zvezi s tematiko dojenčka in otroka.
Po prijavi vam ob rojstvu otroka na dom pošljemo knjižico s kuponi. Za to potrebujemo vaše ime in priimek ter naslov. Da vemo, kdaj vam lahko pošljemo vaše darilo dobrodošlice, pa potrebujemo tudi podatke o vašem otroku oziroma vaših otrocih. Nadaljnje ponudbe, bone in informacije, prilagojene vam in starosti ter spolu vaših otrok, boste nato prejemali v e-novicah po e-pošti. Navedba vašega imena in priimka ter imena vašega otroka nam omogoča osebni nagovor in enostavno upravljanje vaših podatkov. Na podlagi vaše poštne številke vas bomo poleg tega opozarjali na regionalne ponudbe. Vprašali vas bomo tudi, katera je vaša najljubša poslovalnica, kjer lahko dvignete darila dobrodošlice, ki jih pripravimo za vas. Ob rojstnih dnevih vašega otroka prav tako pripravimo posebno darilo za vas in vašega otroka. Vaš e-poštni naslov služi tudi kot uporabniško ime za prijavo na spletni strani. Na področju za prijavo lahko upravljate svoje podatke in najdete dodatne informacije in ponudbe, ki smo jih prilagodili vam. Nenehno si prizadevamo izboljšati našo ponudbo. Sem sodi tudi analiza poslanih e-novic, npr. ali je sporočen e-poštni naslov dosegljiv, katere e-novice so bile odprte, katere povezave v e-novicah so bile obiskane in ali se je e-poštno sporočilo vrnilo ((samodejni) odgovor, sporočilo o napaki itn.).
(3) Podatke zbirajo in obdelujejo izključno družba Müller in družbe, ki so z družbo Müller povezane v koncernu. Podatki se ne posredujejo drugim podjetjem. Pošiljanje paketov zaupamo izbranim izvajalcem storitev, s katerimi imamo pogodbene odnose, ki izpolnjujejo zahteve s področja varstva podatkov.
(4) Pred uporabo programa Moj otrok prostovoljno privolite v uporabo vašega e-poštnega naslova in drugih podatkov, ki jih pridobimo o vas in vašem otroku oziroma vaših otrocih. Te podatke uporabljamo, da za vas in vaše otroke pripravimo individualne ponudbe izdelkov in storitev, vam pošljemo darilo dobrodošlice in e-novice programa Moj otrok ter nenehno izboljšujemo storitev obveščanja po e-pošti. Članstvo v programu Moj otrok lahko kadar koli odpoveste. To storite tako, da pošljete e-pošto na
 info@mueller.si. Informacije o odjavi najdete tudi pod vsakimi e-novicami. Po odjavi vaše podatke izbrišemo iz našega sistema.
(5) Dostop do podatkov, ki so shranjeni o vas, imate prek naših možnosti za stik z nami. Obrnite se na nas na: datenschutzbeauftragter@mueller.de.


Kontaktni obrazec
(1) Müller vam nudi obsežno osebno podporo. Če vzpostavite stik z nami prek kontaktnega obrazca, od vas zato pridobimo podatke o nagovoru, vašem imenu in priimku in vaši e-pošti, da lahko na vaše povpraševanje hitro in individualno odgovorimo. Če želite stik z nami po telefonu, nam sporočite tudi svojo telefonsko številko.
(2) Podatke uporabimo izključno, da odgovorimo na vaše povpraševanje, in jih ne uporabljamo za prodajne pogovore ali v druge oglaševalske namene.
(3) Obdelava podatkov za namen vzpostavitve stika z nami poteka v skladu s točko a 1. stavka 1. odstavka 6. člena GDPR na podlagi vaše prostovoljno dane privolitve. Brez privolitve teh podatkov ne posredujemo naprej. Osebne podatke, ki jih zberemo z uporabo kontaktnega obrazca, po zaključeni obdelavi vašega povpraševanja izbrišemo. To je v primeru, ko iz okoliščin izhaja, da je zadeva zaključena ali je pogodbeno razmerje končano in če temu ne nasprotujejo zakonske obveznosti o hrambi. Lahko pa tudi brez predpisane oblike vzpostavite neposreden stik z nami in zahtevate izbris.

Prijave na delovno mesto in portal za zaposlitev
Če se želite pri nas prijaviti na delovno mesto, si lahko naše posebne informacije za kandidate za delovno mesto ogledate  na naši spletni strani https://www.mueller.si/o-podjetju/zaposlitev/prosta-delovna-mesta/.

Posredovanje podatkov
Vaše osebne podatke posredujemo drugim upravljavcem ali skupnim upravljavcem, če ste nam po točki a 1. stavka 1. odstavka 6. člena GDPR dali vašo izrecno privolitev, če je to po točki b 1. stavka 1. odstavka 6. člena GDPR potrebno za izvajanje ali pridobitev pogodbenega razmerja z vami ali če je posredovanje v skladu s točko c 1. stavka 1. odstavka 6. člena GDPR po zakonu obvezno. Nadalje se podatki po točki f 1. stavka 1. odstavka 6. člena GDPR posredujejo naprej, če imamo mi ali tretje osebe prevladujoč zakoniti interes, npr. če je to potrebno za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov in ni razloga za domnevo, da imate vi prevladujoč interes za varstvo podatkov, ki utemeljuje, da se vaši podatki ne smejo posredovati tretjim osebam.

Notranje: Za namene, navedene v tej izjavi o varstvu podatkov, lahko osebne podatke posredujemo znotraj skupine povezanih družb in družbam v posameznih državah ali hčerinskim družbam. Nekatere naše družbe imajo sedeže izven EU ali Evropskega gospodarskega prostora (EGP). Družba MUELLER DROGERIJA d.o.o. je odgovorna za obveščanje posameznikov o njihovih pravicah v sklopu veljavnih zakonov o varstvu podatkov. Zahteve in pritožbe v zvezi z vašimi osebnimi podatki lahko torej vedno naslovite na družbo MUELLER DROGERIJA d.o.o. kot upravljavca. Druga podjetja znotraj skupine Müller, ki prav tako obdelujejo osebne podatke, sodelujejo z nami in nas podpirajo pri reševanju morebitnih zahtev in pritožb.

Zunanje: Z različnimi nalogami, na primer vzdrževanjem, programiranjem, analizami, gostovanjem podatkov ali platform in storitvami svetovanja po telefonu, pooblaščamo zunanje izvajalce storitev, storitve pa naročamo tudi pri izvajalcih prevozov ali storitev pošiljanja. Te izvajalce storitev smo skrbno izbrali in jih redno nadzorujemo, kar se zlasti nanaša na njihovo skrbno ravnanje s podatki, ki so shranjeni pri njih, in zavarovanje teh podatkov. Vsi izvajalci storitev so dolžni spoštovati zaupnost in zakonske zahteve, ki veljajo za obdelovalce ali skupne upravljavce v smislu GDPR.

Javne službe in zakonski predpisi: Vaše osebne podatke poleg tega posredujemo tretjim osebam, če je to potrebno na podlagi zakonskih predpisov ali zahtev uradnega organa ali če gre za izredne razmere, zaradi katerih je potrebno posredovanje, npr. pri akutni nevarnosti za zdravje ali varnost ali če tako predpisuje veljavno pravo.

V primeru zahtev oziroma pozivov za posredovanje, ki jih prejmemo od uradnega organa, osebne podatke posredujemo preiskovalnim organom, npr. državnemu tožilstvu in policiji, če obstaja sum kaznivega dejanja zoper nas ali druge ali če to zahtevajo druge zakonske obveznosti, npr. za varovanje pred grožnjami javni varnosti. Prejete zahteve ustrezno preverimo. Podatki se posredujejo zaradi prevladujočih zakonitih interesov upravljavca (točka f 1. odstavka 6. člena GDPR) za zaščito in obrambo pred kaznivimi dejanji, zlasti ropom, tatvino, ugrabitvijo, požigom, poškodovanjem stvari, kršitvijo nedotakljivosti stanovanja, za zaščito naše lastnine, naših zaposlenih, strank in obiskovalcev ter zavarovanje naših sredstev in po potrebi za uveljavljanje civilnopravnih zahtevkov ali na podlagi zakonskih predpisov (točka c 1. odstavka 6. člena GDPR). Posredovanje je lahko povezano tudi s sodnimi odločbami in pravnimi postopki, če je potrebno za pravne postopke/izvrševanje zakonodaje. V zvezi z vprašanji za uveljavljanje pravic pri obdelavi osebnih podatkov s strani samostojno odgovornih javnih služb se sklicujemo na pristojno kontaktno osebo za varstvo podatkov oziroma na tamkajšnjo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov.

Tretje države: Če osebne podatke posredujemo tudi prejemnikom, ki imajo sedež izven EGP v tako imenovanih tretjih državah, pred posredovanjem zagotovimo, da prejemnik zagotavlja ustrezno raven varstva podatkov s primernimi garancijami ali da nam je bila dana privolitev v posredovanje osebnih podatkov.


Hramba, izbris in preprečitev dostopnosti
Osebne podatke obdelujemo in shranjujemo po načelih izogibanja nepotrebnim podatkom in varčevanja s podatki, torej samo v obdobju, ki je potrebno za dosego namena hrambe (npr. za odgovor na poizvedbe, izvajanje pogodb) ali če je to predvideno s pravnimi predpisi, ki jih mora izpolnjevati naše podjetje.
Če namen hrambe preneha oziroma ko preteče zakonsko določen rok hrambe, se rutinsko in v skladu z zakonskimi predpisi prepreči dostop do osebnih podatkov ali se izbrišejo. Merilo za obdobje hrambe je posamezen zakonsko določen rok hrambe.

Pravice posameznikov

Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima
v skladu s 15. členom GDPR pravico zahtevati dostop do njegovih osebnih podatkov, ki jih obdelujemo. Zahteva lahko zlasti informacije o namenih obdelave, vrsti osebnih podatkov, kategorijah uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, predvidenem obdobju hrambe, obstoju pravice, da se od upravljavca zahteva popravek, izbris, omejitev obdelave ali ugovor, obstoju pravice do ugovora, o viru podatkov, če jih nismo pridobili mi, ter o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov in po potrebi izčrpnimi informacijami o njihovih podrobnostih;
v skladu s 16. členom GDPR pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim;
v skladu s 17. členom GDPR pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, če obdelava ni potrebna za uresničevanje pravice do svobode izražanja in obveščanja, za izpolnjevanje pravne obveznosti, iz razlogov javnega interesa ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
v skladu z 18. členom GDPR pravico doseči, da upravljavec omeji obdelavo, če oporeka točnosti podatkov, če je obdelava nezakonita, vendar posameznik nasprotuje izbrisu in mi podatkov ne potrebujemo več, posameznik pa jih še potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali je v skladu s členom 21 GDPR vložil ugovor zoper obdelavo;
pravico, da v skladu z 20. členom GDPR prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki nam jih posredoval, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki ali zahteva posredovanje drugemu upravljavcu;
v skladu s 3. odstavkom 7. člena GDPR pravico kadar koli preklicati privolitev, ki nam jo je dal. To ima za posledico, da v prihodnosti ne smemo izvajati obdelave podatkov, ki je temeljila na tej privolitvi; in
v skladu s 77. členom GDPR pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu. Obrnete se lahko na nadzorni organ uradnega pooblaščenca za varstvo podatkov vašega običajnega prebivališča ali delovnega mesta ali sedeža našega podjetja.


Pravica do ugovora v posameznih primerih v skladu z 21. členom GDPR
Če podatke obdelujemo na podlagi prevladujočih zakonitih interesov po presoji interesov v skladu s točko f 1. odstavka 6. člena GDPR, imate pravico, da na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, kadar koli ugovarjate tej obdelavi osebnih podatkov.
Če vložite ugovor, prenehamo obdelovati vaše osebne podatke, razen če dokažemo nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Ugovor zoper obdelavo podatkov za namen neposrednega trženja
Če smo upravičeni, v posameznih primerih vaše osebne podatke obdelujemo za neposredno oglaševanje. Pravico imate, da zoper obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, katere namen je tovrstno oglaševanje, kadar koli vložite ugovor; to velja tudi za izdelovanje profilov, če je povezano s takšnim neposrednim oglaševanjem. Če ugovarjate obdelavi za namen neposrednega oglaševanja, vaših osebnih podatkov ne bomo več obdelovali v te namene. Svoj ugovor lahko posredujete na spletni naslov info@mueller.si.

Pravica do ugovora
Če ste nam dali privolitev v obdelavo vaših podatkov in jih obdelujemo na podlagi točke a 1. odstavka 6. člena GDPR, lahko to privolitev v skladu s 3. odstavkom 7. člena GDPR kadar koli prekličete z učinkom za prihodnost. To ne vpliva na zakonitost obdelave vaših podatkov do preklica.

Za zahtevke v zvezi s kršitvijo pravice do dostopa, kršitvijo pravic do varovanja skrivnosti, popravka ali izbrisa je pristojen organ za varstvo podatkov. Njegovi kontaktni podatki so:

Informacijski pooblaščenec
[Slovenski organ za varstvo podatkov]
Dunajska cesta 22
1000 Ljubljana
gp.ip(at)ip-rs.si


Ostala vprašanja v zvezi z varstvom podatkov
Če imate dodatna vprašanja, opombe, pobude ali druge poizvedbe v zvezi z vašimi osebnimi podatki, na katere tukaj niste našli odgovora, se obrnite na nas nadatenschutzbeauftragter@mueller.de.Uporaba in posredovanje
Podatke, ki ste nam jih dali na voljo kot uporabnik izdelka, uporabljamo samo za navedene namene. Podatke dajemo oziroma posredujemo tretjim osebam samo, če je to potrebno za izvajanje pogodbe, na zahtevo organov v domači državi, na podlagi sodnih odločb ali če ste vi, uporabnik izdelka, v to prehodno privolili. Za posredovanje za namen izpolnitve pogodbe gre na primer, če podatke posredujemo strežniku v državi ali podjetjem, ki vaše podatke obdelujejo v našem imenu (obdelovalci). Z njimi imamo sklenjene potrebne pogodbe.


Posredovanja
Vaše podatke posredujemo tretjim osebam samo, če smo to dolžni storiti po zakonu, denimo na podlagi preiskav organov za kazenski pregon, ali če je to potrebno za izpolnitev naših pogodbenih obveznosti ali postopkov ali če pooblastimo izvajalce storitev v sklopu pogodbe o obdelavi v našem imenu. To so podjetja hello again GmbH, novomind AG in mission-one GmbH.


Obdobje hrambe in izbris
Dokler ste registrirani kot uporabnik aplikacije ali z vašim računom stranke, hranimo vaše podatke. Podatke shranimo samo v obsegu, ki je predpisan po zakonu (npr. zaradi garancijski in zastaralnih rokov ter rokov hrambe) ali smiseln na drugih podlagah. Ko račune izbrišete ali namen hrambe preneha, se rutinsko in v skladu z zakonskimi predpisi prepreči dostop do osebnih podatkov ali se podatki izbrišejo, če temu ne nasprotuje zakonsko predpisan rok hrambe. Če ste prek svojega računa stranke izvedli spletne nakupe, smo na podlagi zakonov o davkih in gospodarskih družbah podatke o plačilu in prometu blaga dolžni hraniti do 10 let.