Cumplimiento normativo
Sistem za upravljanje skladnosti
Skupina Müller ravna skladno z zakonodajo ter izkazuje posebno zavezanost svojim strankam, poslovnim partnerjem in zaposlenim. Zakonitost in integriteta delovanja sta temelj zaupanja, verodostojnosti in dolgoročnega poslovnega uspeha.

Zato je bistvenega pomena, da lahko v okviru svojega sistema za upravljanje skladnosti pravočasno prepoznamo morebitne kršitve in se jim v kratkem času zoperstavimo. V ta namen smo vzpostavili sistem za prijavo škodljivih ravnanj, prek katerega je mogoče zaupno prijaviti kršitve skladnosti v Skupini Müller. Prosimo, da sistem za prijavo škodljivih ravnanj uporabljate odgovorno in navedete le informacije, o katerih ste prepričani, da so točne. Navedite le dejanske informacije, ki so neposredno povezane z ustreznimi dejstvi. Sistem za prijavo škodljivih ravnanj ni namenjen ovajanju drugih ali zavestnemu sporočanju lažnih informacij. Zloraba lahko pripelje do sankcij ali kazenskega pregona. Ob uradnih ali sodnih odredbah ter zakonskih obveznostih smo pristojnim organom dolžni posredovati podatke, potrebne za pregon.

Sistem za prijavo škodljivih ravnanj je namenjen prijavam dejstev v povezavi s skladnostjo. Prijaviti je mogoče kršitve veljavnega nacionalnega in mednarodnega prava, kot so: kazniva dejanja zoper premoženje in lastnino, kršitve zakonodaje o varstvu konkurence ali protimonopolne zakonodaje, kršitve varstva podatkov. V povezavi z drugimi zadevami stopite v stik z našo službo za stranke ali uporabite obrazec za stik na našem spletnem mestu.

Prosimo, da morebitna vprašanja v povezavi z delovnim pravom naslovite na svojega nadrejenega, kadrovsko službo ali na pravno službo. Prosimo, upoštevajte, da drugih zadev ni mogoče obravnavati prek sistema za prijavo škodljivih ravnanj.1) Način prijave

Svojo prijavo lahko podate po telefonu prek sistema »Integrity Line«. V ta namen uporabljamo ponudbo našega zunanjega izvajalca storitev, družbe EQS Group, AG. Sistem »Integrity Line« omogoča izključno govorno komunikacijo, oddelek za skladnost pa nikoli ne izve vaših kontaktnih podatkov.

Sistem »Integrity Line« vam je na voljo 24 ur na dan, sedem dni v tednu. Klic lahko opravite v nacionalnem jeziku države distribucije ali v angleščini. Če je za nadaljnjo obravnavo prijave v našem oddelku za skladnost potreben prevod klica (če prijava ni podana v nemščini/angleščini), to opravi izvajalec storitev, podjetje Lexsys, GmbH, ki prav tako uporablja izključno sistem »Integrity Line«.

Na tem mestu želimo poudariti, da lahko ostanete anonimni, le če v svojem glasovnem sporočilu ne navedete osebnih podatkov, npr. svojega imena, naslova ali drugih podatkov, na podlagi katerih bi bilo mogoče ugotoviti vašo identiteto. Na vašo željo se lahko dogovorimo tudi za osebno srečanje.2) Postopek prijave po telefonu
 
Svojo prijavo lahko podate prek sistema »Integrity Line« na klicni številki 0038617775937.

Po uvodnem pozdravu lahko izberete, ali naj nadaljnja komunikacija poteka v nacionalnem jeziku ali angleščini. Če gre za prvo prijavo, lahko v naslednjem koraku določite uporabniško ime in geslo za svoje zaščiteno komunikacijsko območje ali – ob naslednjem stiku – navedete svoje uporabniško ime in geslo za dostop do svojega zaščitenega komunikacijskega območja. Nato lahko pustite glasovno sporočilo, ki se shrani v sistemu. Prosimo, da za vsako novo prijavo uporabite novo komunikacijsko območje, da omogočite ločeno dodelitev in obravnavo.

Potrdilo o prejemu boste prejeli najpozneje v sedmih dneh po oddaji glasovnega sporočila. V naslednjem koraku bo odgovorna oseba stopila v stik z vami izključno prek sistema »Integrity Line« in vam pustila ustrezna sporočila, na primer, če bi želeli še kaj dodati. Do teh sporočil lahko kadar koli dostopate s svojim uporabniškim imenom in geslom. Upoštevajte, da po tem, ko je v vašem osebnem komunikacijskem območju na voljo novo sporočilo, o tem ne boste samodejno obveščeni. Na vašo prijavo vam bomo odgovorili najpozneje v treh mesecih po potrditvi prejema. Zaradi varčevanja s podatki bomo glasovna sporočila izbrisali, če je postopek zaključen in smo vas o tem obvestili, vendar v štirih tednih od vas nismo prejeli nadaljnje prijave, na podlagi katere bi skladno z zakonodajo obstajala dolžnost shranjevanja podatkov.3) Kdo preveri in obravnava vašo prijavo

Vašo prijavo obravnava oddelek za skladnost v naši pravni službi. Drugi zaposleni v Skupini Müller do nje nimajo dostopa. Vašo prijavo in vašo identiteto bomo ves čas obravnavali zaupno.

Če ne želite obravnave v pravni službi, ker se poročilo nanaša na samo pravno službo, v svoji prvi prijavi navedite, da zadeve ne sme obravnavati pravna služba. S tem bo obravnava zadeve v pravni službi onemogočena. Obdelavo in dostop do drugih glasovnih sporočil ima izključno vodja revizijske službe. 

Če imate pomisleke glede svoje anonimnosti zaradi predvajanja vašega glasovnega sporočila v oddelku za skladnost, jih lahko navedete pri svoji prvi prijavi. V tem primeru bo naš izvajalec storitev, podjetje Lexsys, GmbH, vaša nadaljnja glasovna sporočila pred obravnavo v oddelku za skladnost pretvoril v pisno obliko.4) Obvestila o varstvu zasebnosti

Najdete jih tukaj.5) Splošna obvestila

Izrecno si pridržujemo pravico do spremembe teh pogojev uporabe, zlasti ob morebitnih spremembah pravne podlage. Prosimo vas, da vedno upoštevate najnovejšo različico pogojev uporabe.