Pogoji uporabe darilne kartice Müller
Izdajatelj Müller darilne kartice (nadaljnje „Darilna kartica“) je MUELLER DROGERIJA družba za trgovino in storitve d.o.o., Tacenska cesta 26, 1210 Ljubljana - Šentvid, (v nadaljevanju „Müller“). Za uporabo darilne kartice veljajo sledeča določila:

  1. Lastnik kartice lahko darilno kartico uporabi za plačilo blaga in storitev v evrih v vseh poslovalnicah Müller v Sloveniji.
  2. Na darilno kartico se lahko enkratnem znesku naloži najmanj 5 do največ 250 evrov. Ob pridobitvi darilne kartice, kakor tudi pri nadaljnjem polnjenju, popust ni možen.
  3. Izplačilo dobroimetja v gotovini ali preostalega zneska po nakupu ni mogoče.
  4. Dobroimetje lahko kadarkoli preverite na blagajni v vaši poslovalnici Müller.
  5. Müller ne prevzema odgovornosti za izgubo, krajo, nepooblaščeno uporabo ali poškodbo kartice, če naloženega dobroimetja ni mogoče več določiti. V takšnem primeru se dobroimetja na kartici ne povrne.
  6. Darilna kartica ostane last podjetja Müller. Kartica je prenosljiva. Kot pooblaščena oseba za uporabo darilne kartice velja oseba, ki jo predloži oz. uporabi.
  7. Darilna Kartica je veljavna tri leta od datuma polnjenja. Rok prične veljati s koncem leta v katerem je bila darilna kartica izdana. Po tem obdobju dobroimetje zapade.
  8. Določila so veljavna v skladu s slovenskim pravnim redom. 

Veljavno od: 1. 8. 2021