Stanje naročila

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

 

1. Pogodbeni partner

Pogodbeni partner naročnika je nemško podjetje CEWE Stiftung & Co. KGaA, ki je po posebni pogodbi pooblastil poslovalnico, da od naročnika sprejme v izdelavo fotoknjigo in mu jo po izdelavi proti plačilu izroči. Podjetje CEWE Stiftung & Co. KGaA je lastnik programa za izdelavo fotoknjige »Moja Cewe fotoknjiga« in spletne strani www.cewe.si

 

2.Avtorske pravice

Za vsebino izdelane fotoknjige odgovarja izključno naročnik. Za vse morebitne kršitve avtorskih pravic in njihovih posledic nosi odgovornost naročnik.

 

3. Sklenitev pogodbe

Naročnik si sam izbere poslovalnico, ki posreduje naročnikov CD v podjetje CEWE Stiftung & Co. KGaA v izdelavo fotoknjigo, oblikovano na osnovi programa »Moja CeWe fotoknjiga«. Do pogodbe pride tudi v primeru, ko si naročnik izbere poslovalnico za prevzem izdelane fotoknjige, svojo oblikovano fotoknjigo pa pošlje po internetu direktno v proizvodne prostore podjetja CEWE Stiftung & Co. KGaA.

 

4. Cene

Cene za izdelavo fotoknjige so objavljene na spletu in vsebujejo DDV. Poslovalnica lahko naročniku zaračuna stroške pošiljanja in stroške za dodatne storitve.

 

5. Dobavni rok

Dobavni rok je odvisen od roka izdelave fotoknjige, ki je objavljen na spletu in od načina dobave, za katerega se naročnik dogovori z izbrano poslovalnico. Če poslovalnica zamuja z dobavo, naročnik nima pravice do odškodninskega zahtevka, razen če je poslovalnica ravnalo hudo malomarno ali naklepno. V primeru dogovorjenega dviga blaga, lahko naročnik pride po blago takoj po izdelavi v poslovalnico, ki jo je izbral. Blago smo dolžni hraniti 3 mesece od dostave v poslovalnico.

 

6. Pravica do preklica naročila

Pravica do prekliča naročila je izključena, saj se fotoknjiga in drugi izdelki opremljeni z naročnikovo fotografijo, izdelajo po navodilih naročnika in so prirejeni njegovim osebnim potrebam.

 

7. Plačilo

Način plačila poteka izključno na osnovi dogovora s poslovalnico.

 

8. Garancija za pomanjkljivosti in reklamacije

Blago je pomanjkljivo, če ne ustreza tehničnemu standardu. Naročnik mora očitne napake dobavljenega blaga, opazne brez posebne pozornosti, uveljavljati nemudoma ob dobavi, vendar najkasneje dva tedna po prejemu. Kasnejše uveljavljanje očitnih napak je izključeno. Skrite napake je potrebno uveljavljati nemudoma po odkritju, oziroma najkasneje v roku treh mesecev po prejemu. V primeru upravičene reklamacije ima poslovalnica najprej pravico do nadomestne dobave. Kadar nadomestna dobava ni mogoča, ali pa ne uspe, ima naročnik pravico zahtevati razveljavitev pogodbe ali znižanje cene. Pri odstopu od pogodbe je naročnik dolžan vrniti fotoknjigo.

 

9.Jamstvo

Jamstvo za poškodovanje ali izgubo datotek na nosilcih, ki so last naročnika, je izključeno. Priporočamo, da si oblikovano fotoknjigo shranite na vašem računalniku. Jamstvo za posledično škodo, nastalo zaradi napak, je izključeno.

 

10.Zaščita podatkov, varstvo podatkov

Naročnik je seznanjen in se strinja, da bodo osebni podatki, potrebni za obdelavo naročila in arhiviranje, shranjeni na nosilcu podatkov. Izrecno se strinja z zbiranjem, obdelavo in uporabo svojih osebnih podatkov. Podjetje CEWE Stiftung & Co. KGaA. in poslovalnica bosta z vsemi podatki ravnalo zaupno. Naročnik ima vedno pravico preklicati soglasje z učinkom za prihodnost. Podjetje CEWE Stiftung & Co. KGaA in poslovalnica se obvezujeta, da bosta v primeru preklica nemudoma izbrisala vse osebne podatke, razen če postopek naročila še ni bil do konca izpeljan. Poslovalnica pri oddaji naročila predvideva, da je naročnik svoje podatkovne zapise shranil. Poslovalnica ne shranjuje podatkov, ki jih je posredoval naročnik.

 

11. Kraj izpolnitve, sodna pristojnost in uporabno pravo

Kraj izpolnitve iz pogodbenega razmerja je sedež poslovalnice. V primeru pravnih sporov v zvezi s tem poslovnim razmerjem se uporablja izključno slovensko pravo

Na tej strani uporabljamo piškotke za izboljšano uporabniško izkušnjo in analizo obiska. Z nadaljnjo uporabo te strani se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij.