Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov iz direktive 95/46/EG 

ODDELEK IV

INFORMACIJE, POSREDOVANE POSAMEZNIKU, NA KATEREGA SE OSEBNI PODATKI NANAŠAJO

Člen 10

Informacije v primerih zbiranja podatkov od posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo
Države članice določijo, da morata upravljavec ali njegov predstavnik zagotoviti posamezniku, na katerega se osebni podatki nanašajo in od katerega se podatki v zvezi z njim zbirajo, vsaj naslednje informacije, razen kadar jih že ima:

a) istovetnost upravljavca ali njegovega predstavnika, če obstaja;

b) namene obdelave podatkov;

c) vse nadaljnje informacije, npr.

  • prejemnike ali vrste prejemnikov podatkov,
  • ali so odgovori na vprašanja obvezni ali prostovoljni, pa tudi možne      posledice, če ne odgovori,
  • obstoj pravice do dostopa in pravice do popravka podatkov, ki se nanašajo nanj, kolikor so take nadaljnje informacije potrebne, ob upoštevanju posebnih okoliščin, v katerih se podatki zbirajo, za zagotovitev poštene obdelave glede na posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo.

 

ODDELEK V

PRAVICA POSAMEZNIKA, NA KATEREGA SE NANAŠAJO OSEBNI PODATKI, DO DOSTOPA DO PODATKOV

Člen 12

Pravica do dostopa
Države članice jamčijo vsakemu posamezniku, na katerega se osebni podatki nanašajo, pravico, da pridobi od upravljavca:

a) brez omejitev v razumnem času in brez večjih zamud ali stroškov:

  • potrditev tega, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne, in informacije vsaj glede namenov obdelave, vrste zadevnih podatkov in prejemnikov ali vrste prejemnikov, ki so jim podatki posredovani,
  • sporočilo v razumljivi obliki o osebnih podatkih, ki so v obdelavi, in vseh razpoložljivih informacijah glede njihovega vira,
  •  informacije o logiki, zajeti v vse avtomatske obdelave podatkov, ki se nanašajo nanj, vsaj pri avtomatiziranih odločitvah iz člena 15(1);

b) po potrebi popravke, izbris ali blokiranje podatkov, katerih obdelava ni v skladu z določbami te direktive, predvsem zaradi nepopolnih ali netočnih podatkov;

c) uradno obvestilo tretjim strankam, ki so jim bili posredovani podatki, o vseh popravkih, izbrisu ali blokiranju, izvedenem v skladu z (b), razen če se to izkaže za nemogoče ali če vključuje nesorazmeren napor.

 

Skyscraper Werbung